Produksjonsdeling av egenprodusert fornybar strøm
blob-path

Produksjonsdeling av egenprodusert fornybar strøm

Kontakt oss hvis du ønsker å levere strøm tilbake til nettet.

Nytt fra 1. Oktober

 

Deler av din egenproduserte fornybare strøm med andre på samme eiendom blir nå lettere. Fra 1. oktober har regjeringen vedtatt endringer som gjør det mulig for strømkunder i borettslag, flermannsboliger og næringsbygg å dele den strømmen de produserer selv. Disse forskriftsendringene gir også muligheten for at nettkunder på samme eiendom kan unngå nettleie og avgifter for den strømmen de selv produserer ved for eksempel å bruke solcellepaneler. Endringene vil tre i kraft fra 1. oktober 2023. Dette skrittet ser ut til å legge til rette for en enklere og mer økonomisk gunstig deling av fornybar energi blant ulike enheter på samme eiendom 

Frem til nå har plusskundeordningen primært vært gjeldende for eneboliger. En plusskunde er en nettkunde som både forbruker og produserer elektrisitet. Plusskunder har tidligere vært fritatt for nettleie og avgifter for det forbruket som dekkes av sin egenproduserte strøm. Du kan lese mer om plusskunder her. 

De nylige endringene i forskriften som departementet har fastsatt, utvider nå ordningen til også å omfatte eiendommer med flere strømabonnenter. For eksempel kan beboere i borettslag nå dele på felles egenprodusert strøm, noe som gir en reduksjon i deres samlede strømutgifter. Denne delingsordningen gjelder for anlegg med en installert effekt på inntil 1 MW (1000 kW) innenfor samme eiendom. Dette åpner opp for en mer inkluderende tilnærming til plusskundeordningen, slik at flere enheter på samme eiendom kan dra nytte av fordelene ved egenprodusert fornybar strøm. 

Hvem og hvor mange jeg kan dele produksjonen min med? 

 

Du har muligheten til å dele produksjonen din med anlegg som er registrert under samme kommune-, gårds-, bruksnummer, og eventuelt festenummer. For eksempel kan beboere i borettslag, flermannsboliger og næringskunder på samme eiendom dra nytte av å unngå nettleie og avgifter for strøm de selv produserer, for eksempel ved bruk av solcellepaneler. 

Dersom du ønsker å dele produksjonen med andre, må du ta kontakt med de registrerte kundene på anleggene som du vil inkludere i delingsplanen, og få direkte samtykke fra deltakerne. 

Når delingen er korrekt registrert, vil den registrerte kunden på produksjonsanlegget motta en bekreftelses-e-post. Det er deres ansvar å kontakte deltakerne direkte når denne prosessen er på plass. 

Hvilke begrensninger gjelder for ordningen? 

 

Det er visse begrensninger knyttet til delingen av produsert kraft. Det er ikke tillatt å dele kraftproduksjon med anlegg som befinner seg utenfor samme kommune-, gårds-, bruksnummer, og eventuelt festenummer. Videre er det kun mulig å inkludere deltakende anlegg med en samlet installert effekt på opptil 1 000 kW (1 MW). 

Dersom en eiendom har en installert effekt som overskrider 1000 kW, kan man fordele opp til 1000 kW, men ikke mer. Det er også mulig å ha flere bidragsytere til produksjonen, som kan være enten dedikerte produksjonsmålepunkter eller kombinerte (plusskunde) målepunkter. 

Det er viktig å merke seg at bidragsyterne ikke kan delta som mottakere av produksjonen de selv produserer. Deltakerne må være forbruksmålepunkter og kan ikke være kombinerte (eller produksjon) målepunkter. Dette er gjeldende praksis per nå, men det kan endre seg over tid. 

Betingelser

 

For å være kvalifisert som deltaker i avtalen, må følgende vilkår være oppfylt: 

  

  • Deltaker er ikke registrert som plusskunde eller underlagt profilavregning. 

 

  • Deltaker har inngått en avtale med en kraftleverandør om kjøp av eventuelt overskudd av produsert energi.