Priser og avtaler

Priser på nett er forskjellig for næring og for privatpersoner

Gebyr for manuell avlesning

Elvenett AS har iht NVE sine retningslinjer rett til å kreve gebyr for manuell avlesing av AMS målere uten kommunikasjonsenhet. Ref. avregningsforskriftens og kontrollforskriftens regelverk, samt myndighets‐ og forvaltningspraksis.

NVE har bestemt at nettselskapene ilegger nettkunden de reelle kostnadene forbundet med manuell avlesning, gjennom et avlesningsgebyr.

Dersom en nettkunde avstår fra en måler med kommunikasjonsenhet, er dette en tjeneste utenfor ordinær nettleie.

 

Årlig kostnad

RME har bestemt at nettselskapene kan ta kr. 1 875,- i avlesningsgebyr.

Hva er nettleie?
blob-path

Hva er nettleie?

Hva er egentlig nettleie og hva påvirker den?

Strømavtale

Leveringsplikt – du bør skaffe deg strømleverandør snarest

Elektrisitetsleveransen består av to deler, en monopolregulert del (nettselskaper) og en konkurranseutsatt del (kraftleverandører). Dette innebærer at kunder må inngå avtale både med det lokale nettselskapet og med en strømleverandør.

Inntil du har valgt deg strømleverandør er nettselskapet pliktig til å levere deg kraft på dyrere vilkår enn normalt. Denne leveransen kalles leveringsplikt og er kun ment som en midlertidig ordning.

Prisingen av leveringspliktig strømleveranse er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Fra 1. juli 2024 innføres en ny, permanent ordning for prising av leveringspliktige kraftleveranser. Forskriftsendringene innebærer at påslaget settes til 6,25 øre per kWh inkl. mva. de første seks ukene på leveringsplikt, for deretter å øke til 10 øre per kWh inkl. mva. etter disse seks ukene. Påslaget legges på spotprisen.

Vi anbefaler deg å besøke Konkurransetilsynet sine strømsider der kan du sammenligne tilbud fra strømleverandører som tilbyr kraft i din bostedskommune (se lenke nederst på denne siden).

Nedenfor finner du også en liste over de kraftleverandører som tilbyr strømleveringskontrakt i vårt
nettområde. Den kan du benytte når du skal velge strømleverandør.

Hvordan skaffe deg strømleverandør ?
Det er kostnadsfritt å bytte strømleverandør. Nettselskapet skal legge til rette for at kunder skal foreta leverandørbytte.

Ta kontakt med valgte strømleverandør snarest, og husk å ha følgende opplysning tilgjengelig når du skal bestille strømleveringsavtale:

  • Målepunkt-ID – finnes på faktura
  • Fødselsdato
  • Navn eller firmanavn

Eksterne strømleverandører i vårt nett.

Oversikt over strømleverandører og strømavtaler, klikk her

Les mer på NVEs forbrukersider. Klikk her


Standardvilkår for nettleie og tilknytning for husholdning

Standardvilkår for nettleie og tilknytning for næring