Aktuelt

Jordfeilbryter Jordfeilbryter
Godkjent elektriker Godkjent elektriker
Tørk ikke klær på elektriske ovner Tørk ikke klær på elektriske ovner
Kjøre vaskemaskin - og oppvaskmaskin nattestid? Kjøre vaskemaskin - og oppvaskmaskin nattestid?
Lading av elektriske artikler Lading av elektriske artikler
Unngå komfyrbrann Unngå komfyrbrann
Innspill til RME fra Elvenett Innspill til RME fra Elvenett
Sjekk ofte om stikkontakter og støpsler er brente Sjekk ofte om stikkontakter og støpsler er brente
Finner feilene raskere med ny teknologi Finner feilene raskere med ny teknologi
Ikke flytt strømforbruk slik at det går utover elsikkerheten Ikke flytt strømforbruk slik at det går utover elsikkerheten
Nye nettleiepriser fra  01.07.22 Nye nettleiepriser fra 01.07.22
Elvenett app Elvenett app
Endring i eFaktura til private Endring i eFaktura til private
Strømstøtteordningen
Utsetter nye nettleiepriser Utsetter nye nettleiepriser
Ny Nettleie 2022
Min Side - se  www.oenett.no Min Side - se www.oenett.no