Standard nettleievilkår

Nye standard nettleievilkår fra Energi Norge

De nye vilkårene er tilpasset nye krav, nye målere og et mer komplekst energisystem, og vil avløse tidligere standardavtaler fra denne datoen.
Standardvilkårene avløser tidligere standardavtaler. Behovet for oppdaterte vilkår er i første rekke utløst av endringer i en rekke forskrifter, gitt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og Justervesenet.

Standardvilkårene består av to deler/avtaler:
• Nettleievilkårene som regulerer forholdet mellom nettselskapet og kunden.

• Tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske

 

Installasjonen som skal tilknyttes eller er tilknyttet overføringsnettet.
Som kunde trenger du ikke å foreta deg noe da de nye vilkårene etter denne kunngjøringen er gjeldende fra 15. Mars 2022. 

Uenighet om vilkår for tilknytning og bruk av nettet kan bringes inn til Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som da vil fatte vedtak i saken.
Tvister i anledning standard tilknytningsvilkår kan for øvrig bringes inn for de alminnelige domstolene.

Energi Norges standardvilkår for nettleie og tilknytning:

Standardvilkår for nettleie og tilknytning for husholdning

Standardvilkår for nettleie og tilknytning for næring