Forespørsel om strømtilknytning

Alle forespørsler til Elvenett om større utbygginger for nett-tilknytning, skal meldes inn ved å fylle ut dette skjemaet. Dette gjelder også for flytting, omlegging av nett samt bygging i nærheten av nettanlegg som eksempelvis: linjer, kabler og nettstasjoner.

Mindre oppdrag som fra og tilkobling, avvikling av anlegg kan meldes inn til vårt sentralbord. Enkle installasjonsarbeid meldes inn av installatør, slik som tilknytning av eneboliger og hytter. Installatørmelding.

Forespørsel om ny strømtilknytning

Innmeldt av:
Økonomisk ansvarlig (Byggherre):
Fakturaadresse:
Prosjektet


Fremdrift
Vedlegg: