Personvernerklæring GDPR

Personvernerklæring

Elvenett AS behandler alle personopplysninger med forsiktighet og respekt. Vi kan forsikre deg om at all personlig informasjon behandles på en sikker måte. Denne personvernearklæringen er en beskrivelse av hvordan Elvenett AS behandler personopplysninger, i tråd med gjeldende retningslinjer og lovverk knyttet til GDPR (General Data Protection Regulation), personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

 

Personopplysninger

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer. Et bilde regnes som en personopplysning dersom personer kan gjenkjennes, og lydopptak kan være personopplysninger selv om ingen navn blir nevnt i innspillingen. Biometri slik som fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) er også personopplysninger.

 

Behandlingsansvarlig

Elvenett AS er ansvarlig for behandling av de personopplysninger som gis i forbindelse med etablering, drift og vedlikehold og de tjenester som leveres av Elvenett. Dette gjelder også i de tilfeller der Elvenett AS har engasjert tredjepart selskaper til å utføre tjenester på oppdrag for Elvenett.

Formålet er å ivareta at Elvenett AS har riktig informasjon om kunde eller rettighetshaver, slik at vi kan yte de tjenester som ligger i kundeforholdet til Elvenett AS eller i forhold til grunneierrettigheter for berørte grunneiere.


Elvenett samler inn personopplysninger for å behandle kundeforholdet ditt. Når du bestiller og blir kunde hos oss gir du oss personopplysninger. Vi er pålagt å innhente opplysninger om for eksempel navn, adresse, telefonnummer og fødselsnummer. I tillegg legger vi inn data på kundeforholdet ditt som kontraktsopplysninger, betalingsbetingelser, kontonummer og hvordan du bruker tjenestene våre (f.eks opplysninger om strømforbruk) I tillegg jobber vi for å utvikle produktene og tjenestene våre slik at de skal kunne forbedres. Når vi ber om denne type opplysninger, vil vi prøve å fortelle deg hva vi skal bruke den til. Vi vil aldri formidle personlige opplysninger til andre.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Elvenett utleverer ikke personopplysninger til utenforstående unntatt i disse tilfellene:

 

  1. med samtykke fra den opplysningen gjelder (fullmakt)
  2. med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov (strømleverandør)
  3. etter pålegg fra domstol eller annen myndighet
  4. som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklig grunn (inkassobyrå)

 

Der det er nødvendig for å sikre administrasjonen av våre tjenester vil Elvenett gjøre tilgjengelig nødvendige personopplysninger for de selskap som forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester. Vi er ansvarlig for at tredjepart overholder Elvenett AS sine krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldene lovgivning. Dette sikres ved hjelp av databehandleravtaler.


Elvenett AS følger Norsk Lovgivning, samt de forskrifter som er utarbeidet av Norges vassdrags- og Nettdirektorat (NVE) ved innsamling og oppbevaring av de personopplysninger som kreves for å tilby våre tjenester. Disse benyttes i den grad det er et behandlingsbehov, og slettes når dette behov ikke lenger er til stede. 

Hvor hentes opplysningene fra? 
Personopplysningene oppgis av deg som kunde ved etablering av et kundeforhold, og benyttes til fakturering og kundekontakt. Det samles også informasjon knyttet til ditt strømforbruk, samt hvilken strømleverandør du har. Fødselsnummer innhentes fra Folkeregisteret, og grunneierinfo innhentes fra Kartverket. Dersom informasjonen som er mottatt fra kunde er mangelfull, eller dersom denne endres, mottar Elvenett AS oppdaterte opplysninger fra bl.a. Folkeregisteret og kundens strømleverandør. 

Det kan også gjennomføres måling og analyse av kundeforhold og forbruk i den hensikt å kunne avdekke irregularitet eller feil som har oppstått i strømnettet eller i kundetilknytningen.

Det mottas også oppdatert informasjon fra tredjepart som jobber på oppdrag for Elvenett, og installatør engasjert av kunden ved meldepliktig arbeid i kundens elektriske anlegg. Kredittinformasjon kan innhentes ved behov. 

I forbindelse med drift og utvikling av vår nettside lagrer vi besøksstatistikk. Dette benyttes til å analysere hvordan brukerne anvender nettstedet slik at utviklingen dekker våre brukeres behov i størst mulig grad. 

Hvordan sikrer vi personopplysningene

Vi har iverksatt tiltak som skal sikre at personopplysninger behandles etter gjeldende lovverk. Vi sikrer personopplysningen gjennom organisatoriske tiltak, det vil si hvem som får tilgang til hva, og tekniske tiltak i forbindelse med vår IT infrastruktur.  Eksempler er bruk av tilgangsstyring på ulike nivåer, bruk av brannmurer, IP-filtrering, anonymisering av data og kryptering av data kombinert med rutinebeskrivelser for personell som skal behandler personopplysninger.

Vi benytter testdatabaser med kopi av data fra våre produksjonssystemer for å sikre at tjenestene våre fungerer som de skal og for å kunne utvikle nye produkter og tjenester under kontrollerte former. Våre testdatabaser er underlagt enda strengere sikringstiltak enn produksjonssystemene våre.

Det meste av våre personopplysninger lagres i kundesystemet ElWin levert av Enoro (www.enoro.no).  Dette er et standard system for Nettbransjen, og er det mest benyttede systemet i Norge for å behandle kundeforhold til sluttkunder. I dette systemet lagrer vi kunde- og forbruksopplysninger for å administrere og fakturere deg.

 

Informasjonskapsler
Når du bruker vårt nettsted vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler (cookies). Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics for å samle inn informasjon om hvordan våre tjenester blir brukt. Informasjonskapsler (cookies) er en liten tekstfil som lagres på din PC/mobiltelefon/nettbrett fra dine tidligere surfeaktiviteter, og som utveksles med nettsider du besøker. Hensikten er å gjøre ditt besøk på våre nettsteder mer meningsfylt og positivt for deg som bruker. Når du besøker vårt nettsted registreres ulike typer informasjon om deg som bruker. Eksempler på informasjon er; hvilke sider du besøker på oeNett.no og hvilken nettleser du bruker. Våre nettsteder bruker cookies til å identifisere brukersesjoner, blant annet for at du skal slippe å skrive inn brukernavn og passord for hver gang du besøker «Min side».

Avvisning av cookies: 

Du kan alltid avvise cookies på din PC ved å endre innstillingene i din Internett-browser. Hvor du finner disse innstillingene avhenger av hvilken browser du benytter. Du skal imidlertid være oppmerksom på at dersom du gjør dette, vil det være mange funksjoner og tjenester du ikke kan benytte fordi disse funksjoner og tjenester forutsetter at hjemmesiden kan huske de valg du foretar.

Sletting av cookies: 

Cookies som du tidligere har akseptert, kan senere enkelt slettes. Benytter du en PC med en nyere Internett-browser, kan du slette dine cookies ved å benytte snarveistastene: CTRL + SHIFT + Delete. Dersom disse ikke fungerer, og/eller benytter du en MAC, må du først avklare hvilken browser du benytter og deretter klikke på den relevante linken under:

Google Chrome

Safari

Firefox

Husk: Benytter du flere Internett-browsere, må du slette cookies i hver enkelt.

 

Når kan Elvenett AS utlevere opplysninger til andre (tredjepart) 
Elvenett AS utleverer ikke personopplysninger til utenforstående unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a) med samtykke fra den opplysningen gjelder (fullmakt)
b) med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov (strømleverandør)
c) etter pålegg fra domstol eller annen myndighet
d) som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklig grunn (inkassobyrå)

Vi benytter oss av databehandlere som etter avtale med Elvenett AS forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester (eksempelvis informasjon om anleggsadresse og kontaktinformasjon ved feilretting på anlegget som er utført av vår leverandør). Når vi gir tilgang til personopplysninger til slike selskaper, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Elvenett krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dette sikres ved hjelp av databehandleravtaler. 

Lagring og sikring av opplysninger
Elvenett AS lagrer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, og ivaretar krav til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. De lagres kun så lenge det er et behandlingsgrunnlag, og et saklig behov. 

Elvenett AS har systemer og rutiner som ivaretar at vernet om personopplysninger ivaretas. 

Hvilke rettigheter du har, som beskrevet i Personvernforordningen
En kunde kan til enhver tid kreve innsyn i de opplysninger som er registrert hos Elvenett. Det er også mulig å kreve sletting eller korrigering av personopplysninger i tilfeller der det ikke lenger er grunnlag for behandlingen eller hvis opplysningene er feil. Elvenett AS vil behandle henvendelsen i tråd med gjeldende lovverk. Evt. henvendelser kan gjøres på mail til post@elvenett.no. Du kan også ta kontakt med vårt kundesenter for hjelp til utfylling av skjemaet for innsynsbegjæring.

Rett til innsyn, som beskrevet i Personopplysningsloven artikkel 15
Innsynsretten innebærer å spørre om formålet med, og hvordan vi i Elvenett AS behandler opplysningene om deg, og hvilke opplysninger vi har lagret.

Rett til retting, som du finner i Personopplysningsloven artikkel 16.
Dersom du mener at vi i Elvenett AS har personopplysninger som ikke er riktige, kan du kreve at disse rettes eller suppleres av tilleggsopplysninger. Husk at du selv kan endre på din kontaktinformasjon ved å logge inn på «Min side» 

Rett til sletting, som du finner i Personopplysningsloven artikkel 17.
I enkelte tilfeller kan du kreve at personopplysninger vi har registrert skal slettes.

Rett til begrensning, som du finner i Personopplysningsloven artikkel 18
I enkelte tilfeller kan du be Elvenett AS om at behandling av dine personopplysninger skal begrenses, evt. i en gitt tidsperiode. Det betyr at vi kan lagre opplysningene, men ikke bruke dem.

Rett til å protestere, som beskrevet i Personopplysningsloven artikkel 21.
I noen tilfeller har du anledning til å protestere mot at Elvenett AS benytter personopplysninger om deg.

Rettigheter ved automatiserte beslutninger, som beskrevet i Personopplysningsloven artikkel 22.
Du har anledning til å protestere dersom vi i Elvenett AS benytter dataprogram til å ta helautomatiske beslutninger som har betydning for valg knyttet til ditt kundeforhold.

Rett til dataportabilitet, som du finner i Personopplysningsloven artikkel 20
Du kan få utlevert personopplysninger og gjenbruke disse, eksempelvis ved bytte av strømleverandør eller flytting til en adresse uten vårt leveringsområde.

Personvernombud i Elvenett
Det er etablert et eget personvernombud i Elvenett, som ivaretar saker knyttet til personvern i hele konsernet. Kontakt sentralbordet i Elvenett, eller mail til post@elvenett.no for å komme i kontakt med Personvernombudet i Elvenett.

EU standard databehandleravtale
Vi benytter norske og utenlandske partnere og påser at overføring av opplysninger kun skjer om mottakerne har forpliktet seg til å sørge for tilfredsstillende personvern-, sikkerhets- og konfidensialitetsmekanismer eller -metoder ved behandling av opplysningene. Ved overføring og behandling av opplysninger til databehandlere som utfører oppdrag på våre vegne, inngår vi en databehandleravtale. Ved overføring ut av EU/EØS-området inngår vi EU standard databehandleravtale eller overfører opplysningene i tråd med den amerikanske «Privacy Shield»-ordningen.

Revisjon av personvernerklæringen
Elvenett AS forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer i denne personvernerklæringen, i den grad det er nødvendig for å rette opp feil eller for å etterleve nye juridiske eller tekniske krav. Gjeldende versjon ligger tilgjengelig på våre nettsider.

Klage
Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.

_______________________________________

PERSONVERNERKLÆRING ELVENETT-APPEN

Denne personvernerklæringen gjelder for Elvenett-appen ("Appen"), en app som gir deg som kunde tilgang til informasjon om ditt kundeforhold – herunder fakturaer og strømforbruk – hos Elvenett AS ("vi" eller "oss"). Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner våre kontaktopplysninger nedenfor under punkt 6.

1. INNLEDNING

For at du skal kunne ta i bruk Appen er det et vilkår at du er kunde hos oss. Når du benytter Appen, vil vi behandle personopplysninger om deg. Våre retningslinjer for behandlingen av disse personopplysningene følger reglene i personopplysningsloven og GDPR, og i denne erklæringen finner du konkret informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

2. HVILKE OPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

For å oppfylle våre rettslige og avtalemessige forpliktelser, samt å skreddersy Appen til dine behov, vil vi måtte behandle visse personopplysninger. I denne sammenheng vil vi behandle følgende personopplysninger:

Generell kontaktinformasjon:

- Navn/kontaktnavn
- Fødselsdato
- Adresse
- E-postadresse
- Telefonnummer

Behandlingen av disse personopplysningene skjer allerede i kraft av ditt kundeforhold til oss, hvoretter vi leverer en nettleieavtale til deg. Denne behandlingen tjener et legitimt formål og grunnlag i GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f).

Videre vil formålet med behandlingen være å levere tjenester som vi har forpliktet oss til å levere til deg på best mulig måte. Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg, og har grunnlag i GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b).

I tillegg til innsamling og behandling av generell kontaktinformasjon som nevnt over, som allerede er nødvendig i kraft av ditt kundeforhold til oss, behandler vi følgende opplysninger om deg ved leveringen av tjenestene under Appen:

- Telemetridata (bl.a. bruksstatistikk, app-installasjon-ID, IP-adresser, type og modell på mobilenhet, OS-versjon og feilrapportering)
- Strømforbruk (historiske data og prognoser), målepunkt-ID og fakturainformasjon.

Formålet med å behandle opplysningene som er listet opp her vil være å gi deg informasjon om dine fakturaer og ditt strømforbruk i Appen. På denne måten vil vi være i stand til å oppfylle avtalen vår med deg, og behandlingen har dermed grunnlag i GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b).

3. HVEM PERSONOPPLYSNINGENE DELES MED Vår apputvikler, Fusetools AS (“Fusetools") kan få tilgang til de angitte opplysningene under punkt 2, herunder også telemetridata. Med telemetridata menes blant annet bruksstatistikk, app-installasjon-ID, IP-adresser, type og modell på mobilenhet, OS-versjon og feilrapportering. Alle disse telemetridataene blir anonymisert umiddelbart når de kommer inn til Fusetools, og vil ikke under noen omstendigheter kunne kobles med identifiserende data. Data blir delt med Fusetools fordi Fusetools skal kunne forestå nødvendig vedlikehold og drift av Appen. Dette bidrar til å forbedre din sluttbrukeropplevelse med Appen. Den nevnte behandlingen er underlagt databehandleravtale mellom Fusetools og oss.

Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre du som kunde eksplisitt oppfordrer eller samtykker til dette, eventuelt at utleveringen er lovpålagt.

4. LENKER I APPEN Appen kan inneholde lenker til tredjepartsnettsider. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med retningslinjer for personvern for disse nettsidene, dersom du følger noen av lenkene i Appen. Elvenett fraskriver seg ansvar for innholdet i retningslinjene for personvern hos tredjeparter.

5. DINE RETTIGHETER Du har etter personvernregelverket en generell rett til innsyn i, samt retting og sletting av, personopplysninger som angår deg. Videre har du også rett til å protestere mot behandlingen. Velger du å protestere mot behandlingen, aksepterer du at dette kan gå utover kvaliteten på tjenestene som leveres under Appen. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.

6. KONTAKT OSS

Elvenett AS
Skotselvveien 29
Postboks 154
3301 Hokksund
32 25 14 22
post@oenett.no