Hvem er vi?
blob-path

Hvem er vi?

Elvenett drifter distribusjonsnettet i Øvre Eiker kommune og har i overkant av 10 000 nettkunder.

Vi har 20 dyktige energimontører, planleggere og prosjektledere som sørger for at det til enhver tid er strøm i hele Øvre Eiker kommune. Gjennom 100 år har vi bygget opp et robust og sikkert strømnett med svært få driftsavbrudd samtidig som det driftes meget kostnadseffektivt.

Hovedoppgavene til våre energimontører er:

 • Drift- og vedlikehold av lokalt distribusjonsnett
 • Vakt og beredskap
 • Feilretting
 • Nye tilkoblinger
 • Årlig linjebefaring av høyspentnettet og kontroll av nettstasjoner
 • Kontroll av 1000V linjer 2 ganger pr. år
 • ​​​​​​​Skogrydding av linjetrasèer

Vi drifter

 • Transformatorstasjoner: 3stk Hokksund, Vestfossen og Skotselv
 • Nettstasjoner: 550 stk
 • Høyspent linje 22kV: 100km
 • Høyspent kabler 22kV: 237km
 • Lavspent linje 1000V, 400V, 240V: 308km
 • Lavspent kabler 1000V, 400V, 240V : 13779km