banner

Velkommen til Elvenetts første nyhetsbrev i 2022

Nytt navn, ny app, nye nettleiepriser m.m.!

Øvre Eiker Nett AS har gjennomført et navneskifte pr 1. januar 2022 til nytt navn Elvenett AS. Bakgrunnen for navneskiftet er myndighetenes krav om at nettselskaper ikke kan ha samme navn og profilering som øvrige virksomheter. Det medfører ingen endring i leverandørforholdet.

Nyutviklet app for Elvenett

For å forenkle kundeforholdet har vi laget en egen app som gir deg enkel tilgang og bedre kontroll på strømforbruket, fakturahistorikk med mer. Sjekk ut vår nye app her

Nye nettleiepriser 1. mai

Vi øker nettleien for våre kunder fra 1. mai. Årsak til økningen i nettleien er de ekstremt høye strømprisene som også gir betydelig økte driftskostnader for nettselskapet. Når elektrisiteten transporteres fra A til B forsvinner det en del strøm på veien dvs overføringstap. I det siste har strømmen vert rådyr og dette tapet har blitt mye mer kostbart enn i et normalår siden dette nettapet må kjøpes tilbake til markedspris. Se oversikt over de nye nettleieprisene fra 1. mai 2022 se her

Nye nettleievilkår fra Energi Norge fra 15. mars

Det er lagt ut nye nettleievilkår på vår hjemmeside, se her

Driftsmeldinger om planlagt/ikke planlagt strømstans

Driftsmeldinger, både planlagte og ikke planlagte, blir nå automatisk lagt ut på hjemmesiden vår, samtidig som vi sender SMS og legger ut på facebook-siden vår. Gå inn på elvenett.no og se hvilke områder som er berørt. Vi gjør hele tiden en rekke preventive tiltak for å forsterke nettet for å unngå utfall. Vi har i 2021 satt inn en rekke brytere og kortslutningsindikatorer på utvalgte steder. Elvenett har en høy andel kabler i høyspentnettet og vi rydder langs linjene våre. Vi gjør det alltid bra i NVEs rangeringer av leveringssikkerhet. Det har vi også planer om å fortsette å gjøre.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med en av våre kunderådgivere mellom kl. 07:30-15:00 Mandag – Fredag

Tlf 32 25 14 22

post@elvenett.no

Vi ønsker alle våre nettkunder en fin vår!

Vennlig hilsen
Elvenett AS