banner

Nye nettleiepriser fra 01.05.2022

Elvenett AS har justert nettleien for alle kunder fra 1. mai.

Nettleieprisen dekker blant annet kostnadene for å transportere strømmen til boligen din, og inkluderer drift, vedlikehold, utbygging og statlige avgifter.

Nettselskapet fastsetter selv prisen på nettleie, men Reguleringsmyndigheten for energi (RME) kontrollerer at det ikke hentes inn høyere inntekter enn det selskapet totalt har lov til å ta betalt.

 

Det du betaler i nettleie består av flere deler – en fast og en variabel del samt avgifter til Staten:

Den faste kostnaden er det du betaler for å ha tilgang til strøm. Dette er et årlig fastledd som skal dekke kostnadene tilknyttet driften av strømnettet, og kostnader til måling, avregning og fakturering.

 

Den variable kostnaden henger sammen med strømforbruket ditt, og kalles også energileddet. Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker.

 

De statlige avgiftene omfatter en lovpålagt innbetaling til energifondet Enova, elavgift og merverdiavgift. Har du et forbruk på 20 000 kWh utgjør statlige avgifter over halvparten av det du betaler i nettleie.

 

Vi øker nå nettleien noe på grunn av de ekstremt høye strømprisene som også fører til økte driftskostnader for nettselskapene. Når elektrisiteten transporteres fra A til B forsvinner det en del strøm på veien i overføringstap. Nettselskapet må erstatte dette tapet ved å kjøpe inn tilsvarende mengde strøm til spotpris.

 

Klikk her for å se offentlige avgifter og de nye nettleieprisene fra 1.mai