banner

Strømstøtten ble endret 01.01.2024

Fra 1. januar endret Regjeringen innslagspunkt for strømstøtte fra 70 til 73 øre/kWh (uten mva).

Fra 1. januar endret Regjeringen innslagspunkt for strømstøtte fra 70 til 73 øre/kWh (uten mva).
På grunn av en systemfeil ble dette dessverre ikke oppdatert hos oss, og det har derfor medført at man har fått feil strømstøtte trukket fra i januar.
Dette har vi nå korrigert på fakturaen for februar.
Strømstøtte trukket fra i perioden 1. januar til 1. februar (summen ses på januar fakturaen markert med minustegn foran) er fakturert i februar (summen ses på februar fakturaen uten fortegn).
Ny beregnet strømstøtte for perioden 1. januar til 1. februar ligger som egen linje på februar fakturaen med minustegn foran. Så er det i tillegg en linje med minustegn foran for perioden 1. februar til 1. mars som utgjør strømstøtten for februar.
På februar fakturaen har man derfor to linjer merket med strømstøtte, med minustegn foran, samt en linje merket med strømstøtte uten fortegn. Vi forstår at dette kan se litt forvirrende ut, men håper dette er oppklarende.
Vi beklager det inntrufne.

Les mer her: https://www.elvenett.no/stromstotte/