Strømstøtte

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Grunnet de historiske høye strømprisene la Regjeringen frem en ordning der husholdninger vil få deler av sine strømutgifter dekket gjennom en kompensasjonsordning. 

Støtteordningen innebærer at kundene får utbetalt et beløp basert på sitt eget månedlige strømforbruk og en støttesats.

Støttesatsen er en prosentandel av prisforskjellen mellom 70 øre/kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen fra NordPool.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) beregner stønadssats for følgende måneder slik:

- Desember 2021: 55%

- Januar 2022 til og med august 2022: 80%

- September 2022 til og med mars 2023: 90%

- April 2023 til og med september 2023: 80%

- Oktober 2023 til og med desember 2023: 90%

 

Taket for kompensasjon er 5 000 kWh per måned – forbruk over dette blir ikke kompensert. Du kan enkelt søke opp din bolig i matrikkelen hos kartverket dersom du er usikker på om du skal motta støtte eller ikke. Under «fanen» bygninger finner du næringsgruppe. Er din bolig oppført med noe annet enn bolig under næringsgruppe, må du henvende deg til din kommune og be om en endring. Når matrikkelen er oppdatert vil vi følgelig rette opp det hos oss deretter.

Det er nettselskapene som skal utbetale støtten. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.

NVE legger ut den gjennomsnittlige strømprisen og støttesatsen når en måned er over. Så fort den er offentliggjort vil vi legge inn støttesatsene i systemene våre slik at du skal kunne gå inn på Prøveavregning under Faktura i menyen inne på Min Side for å se hva du kan forvente deg i støtte for måneden som var.

Les mer her: Kompensasjonsordning for høye strømpriser - NVE