Strømstøtte

Strømstøtte (kompensasjonsordningen) for høye strømpriser gjelder for husholdninger og boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.).

Fra 1. september 2023 blir strømstøtten beregnet time for time. 

Støtteordningen innebærer at kundene får utbetalt et beløp basert på sitt eget strømforbruk time for time med tilhørende støttesats for sitt prisområde.

Du vil få støtte i de timene der spotprisen i prisområdet er høyere enn 70 øre/kWh. I disse timene får du støtte for 90 % av beløpet over 70 øre/kWh. Fra 1.Januar 2024 endres grensen fra 70 til 73 øre per kilowattime. Støtten gjelder de første 5 000 kWh per måned – forbruk over dette blir ikke kompensert.

NVE legger ut den gjennomsnittlige strømprisen og støttesatsen når en måned er over. Så fort den er offentliggjort vil vi legge inn støttesatsene i systemene våre slik at du skal kunne gå inn på Prøveavregning under Faktura i menyen inne på Min Side for å se hva du kan forvente deg i støtte for måneden som var.

Du kan enkelt søke opp din bolig i matrikkelen hos kartverket dersom du er usikker på om du skal motta støtte eller ikke. Under «fanen» bygninger finner du næringsgruppe. Er din bolig oppført med noe annet enn bolig under næringsgruppe, må du henvende deg til din kommune og be om en endring. Når matrikkelen er oppdatert vil vi følgelig rette opp det hos oss deretter.

Det er nettselskapene som utbetaler støtten. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.

 

Kompensasjonsordning for boligselskaper

I forbindelse med utbetaling av strømstøtte, er boligselskap definert som en fellesbetegnelse for borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap og ikke seksjonerte boligsameier.

Støtten beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og vi som nettselskap betaler ut støtte automatisk til alle målepunkt vi har registrert på boligselskaper. Vi har ikke tall på antall boenheter tilknyttet boligselskapet og derfor blir støtten utbetalt for hele forbruket. Dere i styret til boligselskapet har derfor ansvar for å kontrollere at støtten ikke overskrider maksgrensene.

Når styret har mottatt støtten på nettleiefakturaen fra oss er to forhold dere må kontrollere:

  • De boligselskapene med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem må kontrollere at ikke mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger (for eksempel til butikklokaler).
  • Alle boligselskaper må kontrollere at de ikke har mottatt støtte til husholdningsforbruk for mer enn 5 000 kWh per boenhet.

Dersom dette er tilfelle meldes dette inn via epost til post@elvenett.no

 

Kompensasjonsordning for veksthusnæringen og jordbruket

Jordbruket har en egen kompensasjonsordning som håndteres av Landbruksdirektoratet.
Er måleren registret som husholdningsforbruk, blir forbruket innenfor ordningen gjeldende fra start den 1. desember 2021.

Les mer om jordbrukets ordning i Regjeringens pressemelding her

Du kan også lese mer på Norges Bondelags sider her

 

Kompensasjonsordning for de som bor fast i fritidsbolig

Regjeringen inkluderer nå de som bor fast på sin fritidsbolig i strømstøtteordningen. Du må selv søke og fremlegge nødvendig dokumentasjon til nettselskapet sitt for å ha rett på støtte. Send til post@elvenett.no

Hovedkriteriet er at det foreligger et vedtak fra kommunen om midlertidig eller varig bruksendringstillatelse. I tillegg kan du få strømstøtte dersom du har hatt folkeregistrert adresse på fritidsboligen før 18.01.2023.

Strømstøtten utbetales på første faktura etter at søknaden er mottatt og behandlet.

Les mer om vedtaket på Regjeringen.no

 

Her finner du mer om ordningen: Kompensasjonsordning for høye strømpriser - NVE