banner

Ny nettleiemodell innføres fra 1.juli 2022

Myndighetene har vedtatt en forskrift som pålegger nettselskapene å ta i bruk ny nettleiemodell fra 01.07.2022

Myndighetene har vedtatt en forskrift som pålegger nettselskapene å ta i bruk ny
nettleiemodell fra 01.07.22.

Formålet med endringen er å bruke strøm smartere, og
bruke strømnettet mer effektivt. Da reduserer vi kostnader ved utvidelse av
strømnettet som gir høyere nettleie på sikt. Tidligere var det bare antall kilowattimer
som påvirket nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke nettleien.

 

Se video som forklarer det her:

               Når alle bruker mye strøm samtidig blir det "kø" i strømnettet.

 

Fra 1. juli 2022 vil nettleien for privat- og mindre næringskunder bestå av to deler:


Kapasitetsleddet (tidligere fastledd) bestemmes av de timene du bruker mest
strøm samtidig. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et
lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang.
Kapasitetsleddet beregnes ut ifra et gjennomsnitt av de tre timene i måneden
du brukt mest strøm, timene må være fordelt på ulike dager. For de som har
elbil vil det lønne seg å lade sakte om natten.


Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall
kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime
om natten kl 22-06 enn på dagtid.

https://www.elvenett.no/aktuelt/nye-nettleiepriser-fra-01-07-22/

 

Følg med på forbruket ditt

Last ned vår app Elvenett. Her kan du bl.a. se høyest time i døgnet og de 3 høyeste timene i måneden med gjennomsnitt kWh for å se hvilket kapasitetledd du får. Du kan også koble deg på HAN -porten på måleren din og med enkelt utstyr følge med på forbruket. Om du ønsker å åpne HAN -porten, kan det bestilles på vår hjemmeside:

https://www.elvenett.no/nettjenester/han-porten/