HAN-porten ( Home Area Network)

Alle nye smartmålere har en egen utgang (HAN-port) som kan gi deg tilgang til sanntidsinformasjon om ditt eget strømforbruk. Denne porten kan gi deg detaljert informasjon om:


•Strømforbruk i øyeblikket (effektuttak)


•Strømforbruket siste time


•Spenningsnivå


•Overskuddskraft (fra eksempelvis solcelleanlegg) som mates inn i nettet For åpning av HAN-porten, send e-post til: post@elvenett.no Oppgi: navn, adresse og målernummer/ målepkt ID