HAN-porten ( Home Area Network)

Alle nye smartmålere har en egen utgang (HAN-port) som kan gi deg tilgang til sanntidsinformasjon om ditt eget strømforbruk. Denne porten kan gi deg detaljert informasjon om:

•Strømforbruk i øyeblikket (effektuttak)
•Strømforbruket siste time
•Spenningsnivå
•Overskuddskraft (fra eksempelvis solcelleanlegg) som mates inn i nettet

For åpning av HAN-porten, send e-post til:
post@elvenett.no
Oppgi: navn, adresse og målernummer/ målepkt ID