Om oppsigelse av nettleie

Hvis abonnementet blir påsatt innen 1 år av samme kunde, skal fastavgiftene faktureres og åpningsgebyr gis. Er det ny kunde som vil ha satt på strømmen på den stengte anlegget innen ett år, blir det fakturert vanligåpningsgebyr. Se Gebyrer og priser.

Hvis anlegget har vært opphørt i mer enn ett år, så står nettselskapet fritt til å rive tilknytningen. Dette fordi vi ikke kan ha kostnader på anlegg som ikke er i bruk. Se veiledning, paragraf 2-1 her

Det må uansett om installasjonen er revet eller ei, sendes forhåndsmelding fra installatør om nytt anlegg. Gjeldende forskrifter for ny installasjon må brukes for at anlegget skal tilkobles på nytt.