Graving
blob-path

Graving

Fra tirsdag 6. april 2010 ble det etablert en samordnet gravemeldingstjeneste i dekningsområdet til Elvenett AS.

Gravemeldingstjenesten i Geomatikk AS gir informasjon om ledningstraseene til Elvenett AS og Telenor. Felles påvisning av ledningstraseene er en del av avtalen. Henvendelser rettes direkte til Geomatikk, telefon 915 09 146.

Det er svært viktig med kabelpåvisning før eventuelle gravearbeider starter. Kontakt Geomatikk for kabelpåvisning. Graveskader på kabler er livsfarlig. I tillegg må entreprenør dekke Elvenetts KILE-kostnader (Kostnader for Ikke-Levert-Energi), som er svært kostbart.