DLE (Det lokale eltilsyn)
blob-path

DLE (Det lokale eltilsyn)

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av nettselskapene og har som oppgave å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak.

Strøm er en farlig vare som kan føre til brann og personskader. Det lokale eltilsyn (DLE) har som oppgave å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak. Dette gjør de ved å jobbe for at strømmen brukes på en trygg og sikker måte hos de kundene som er tilkoblet fordelingsnettet.

Det lokale eltilsynet er underlagt Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB),  og er regulert gjennom Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven).

De viktigste oppgavene for DLE i Elvenett er:

  • Bestille og skrive rapporter
  • Følge opp vedtak, purringer og heftelser
  • Utarbeiding av tilsynsplan
  • Oppfølging av tilsyn
  • Kursing
Spørsmål om DLE?
blob-path

Spørsmål om DLE?

Kontakt Kenneth

Mobiltelefon: 975 09 969
E-post: khansen@oeenergi.no