Bestilling og oppsigelse av byggestrømkasse

Se priser og avtaler:

https://www.elvenett.no/priser-og-avtaler/

Priser byggestrøm eks. mva:

Opp og nedtaking i arbeidstiden. Kr 4885,-  betales ved oppsetting.

Kasseleie 25kr pr.døgn

Oppsett av kasser utover nærmeste tilkoblingspunkt vil medføre ekstrakostnader.

Oppsigelse av byggestrømkasse

Kontakt oss for oppsigelse av byggestrømkasse.

Tlf.: 32 25 14 22 eller send epost til post@elvenett.no

Husk å oppgi målekassenummeret ved oppsigelse.

 

Bestilling av byggestrømkasse

1. Kontaktinformasjon
2. Anleggssted