banner

Utsetter nye nettleiepriser

Øvre Eiker Nett AS har i dag besluttet å utsette den planlagte innføringen av ny nettleie.

Øvre Eiker Nett AS har 20.12.21 besluttet å utsette den planlagte innføringen av ny nettleie. Bakgrunnen er at regjeringen har valgt å utsette forskriftsendringen som skulle pålegge alle nettselskap i Norge å endre nettleien fra 1.1.2022. – dette er en god nyhet, sier ordfører Knut Kvale.

Hensikten med den nye nettleien var å få ned forbrukstoppene i strømnettet og dermed holde kostnadene i strømnettet lavest mulig. Strømkunder som klarer å jevne ut strømforbruket sitt, skulle belønnes med lavere nettleie.

Nå er forskriftsendringen utsatt på ubestemt tid. Det betyr at det er opp til nettselskapene selv om de ønsker å beholde dagens nettleie eller innføre den nye nettleiemodellen. Øvre Eiker Nett AS har besluttet å følge myndighetene og utsetter ordningen.

https://www.eikernytt.no/2021/12/20/ovre-eiker-nett-utsetter-innforingen-av-ny-nettleiemodell/?fbclid=IwAR2rIKh9nTUrbZ8oPXHM9pa9X9zPaCCiYUwUdEqoRQbsbdts8lANeUep_ho