banner

Unngå komfyrbrann

Unngå komfyrbrann. Bruk komfyrvakt. Nesten halvparten av brann- og redningsvesenets utrykninger til boliger i de siste årene, har vært til branner og branntilløp på komfyren. Tørrkoking er den vanligste årsaken.

De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer stort sett eldre mennesker, men det er branner som starter om natten som tar flest liv. Da er det gjerne yngre mennesker som rammes. Rus og alkohol er ofte en medvirkende årsak til at de glemmer eller sovner fra komfyren.

Komfyrvakten består av en sensor og en strømavbryter som enten er plassert bak komfyren eller i sikringsskapet. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utløser den en alarm. Om ingen reagerer på den, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

Les mer her, sikker hverdag