banner

Oversikt med drone

Øvre Eiker Nett har blitt med i et meget spennende forskningsprosjekt, der målet er å benytte droner til å få oversikt over tilstanden i strømnettet.

Øvre Eiker Nett har blitt med i et meget spennende forskningsprosjekt sammen med 20 andre norske nettselskaper. Det norske selskapet eSmart som holder til i Halden, er verdensledende på overvåking av strømnett ved hjelp av droner.

Målet med prosjektet er å benytte droner til å få oversikt over tilstanden i strømnettet. Målet er å redusere antall utfall, øke innsikten i tilstanden til komponentene i nettet og dermed redusere nettleien ytterligere. Ved hjelp av automatisk bildegjenkjenning leter programvaren etter feil på våre strømmaster. Programvaren finner rust på bolter, sprekker i stolpene og eventuelle defekter på isolatorene helt av seg selv.