Omregning av forbruksavgiften grunnet endring av pris

Den 01.04.2023 endret Staten prisen på forbruksavgiften fra 15,41 øre/kWh (+ mva) til 15,84 øre/kWh (+ mva). Dette ble dessverre ikke registrert i vårt kundeinformasjonssystem. Du vil derfor på neste faktura fra oss, på avregning for november, få forbruksavgiften omregnet for perioden 01.04-01.11.23. Vi beklager dette.