banner

Nye nettleiepriser fra 01.07.22

Nettleiepriser dekker blant annet kostnadene for å transportere strømmen til boligen din, og inkluderer drift, vedlikehold, utbygging og statlige avgifter.

Nettselskapet fastsetter selv prisen på nettleie, men Reguleringsmyndighetene for energi (RME) kontrollerer at det ikke hentes inn høyere inntekter enn det selskapet totalt har lov til å ta betalt.