Ny Nettleie 2022

Nettleie 2022 Øvre Eiker Nett AS har besluttet å utsette den planlagte innføringen av ny nettleie. Bakgrunnen er at regjeringen har valgt å utsette forskriftsendringen som skulle pålegge alle nettselskap i Norge å endre nettleien fra 1.1.2022.

Hensikten med den nye nettleien var å få ned forbrukstoppene i strømnettet og dermed holde kostnadene i strømnettet lavest mulig. Strømkunder som klarer å jevne ut strømforbruket sitt, skulle belønnes med lavere nettleie.

Nå er forskriftsendringen utsatt på ubestemt tid. Det betyr at det er opp til nettselskapene selv om de ønsker å beholde dagens nettleie eller innføre den nye nettleiemodellen. Øvre Eiker Nett AS har besluttet å følge myndighetene og utsetter ordningen.

Viderefører dagens nettleie

Det betyr at dagens nettleieordning og gjeldende nettleiepriser blir videreført. Myndighetene har imidlertid varslet en reduksjon i forbruksavgiften (elavgiften) i 2022. Forbruksavgiften kreves inn av staten over nettleien, noe som betyr at du får en noe lavere nettleie fra 01.01.2022

Forbruksavgiften reduseres med 9,73 øre per kWh i vintermånedene januar, februar og mars. Fra 01.04.2022 reduseres avgiften med 1,6 øre per kWh.

Slik blir nettleien fra 01.01.2022:

Fastledd: 1875 kr/år inkl. mva (som i dag)

Energiledd inkl. alle avgifter (justert for redusert forbruksavgift)
Januar-mars: 39,27 øre/kWh
April-desember: 47,39 øre/kWh

Dagens nettleiepriser finner du her.