banner

Lading av elektriske artikler

Lad mobil, nettbrett og andre litiumsbatterier kun når du er våken og til stede. I norske hjem er det flust av elektrisk utstyr, leker og andre duppeditter med batteri som må lades. Følg ladevettreglene for å lade trygt.

Det er heldigvis ikke mange branner som starter i elektriske produkter under lading. Branner som oppstår uten tilsyn eller om natten kan likevel få store konsekvenser. Med et økende antall elektriske  produkter i norske hjem, øker sannsynligheten for at uønskede hendelser oppstår. Barn og unge er også flittige brukere av elektriske produkter og ladere. Det lurt å innarbeide godt ladevett tidlig.

Lad alltid når du er våken eller er til stede. Batteribranner utvikles raskt og har mye varmeutvikling. Da er det viktig at man er våken og til stede i huset, slik at du kan håndtere situasjonen som oppstår - eller komme deg raskt ut. Branner i større batterier, for eksempel i en elsparkesykkel, kan utvikle seg veldig fort og du har kort tid til å evakuere.

Les mer her.