banner

Jordfeilbryter

Sjekk at jordfeilbryteren og eventuelt jordfeilvarsleren reagerer på testknappen, og sjekk at sikringsskapet er rydding og at døren er lukket.

Alle elektriske installasjoner skal ha et jordingsanlegg. Dette for å kunne beskytte mennesker og dyr mot farlige elektriske strømmer som kan oppstå ved feil på det elektriske anlegget, eller på tilkoblet utstyr. Jording handler om at det elektriske anlegget ditt er koblet til jord. Ved å jorde elektrisk anlegg og utstyr kan farlige situasjoner ved jordfeil unngås. Derfor er det viktig at jordingsanlegget er i orden.

Jordfeil kan oppstå i varmekabler, lysrørarmaturer, varmtvannsberedere, komfyrer, frysere, utvendige skjøteledninger med mer. En jordfeil kan oppstå i mange ulike deler av det elektriske anlegget og det tilkoblede elektriske utstyret. Hvis du får støt ved berøring av en kran eller andre elektriske apparater kan dette skyldes jordfeil. I så fall er dette alvorlig og må snarest undersøkes av en elektriker.

Les mer her: sikkerhverdag.no