banner

Innspill til RME fra Elvenett

Innspill til RME fra Elvenett angående " Forslag til endringer i korrigeringen for rammevilkår i modell for beregning av kostnadsnormer"

Norske nettselskaper blir benchmarket ved en kostnadsnorm. RME ønsker å revidere kostnadsnormen som er avgjørende for de økonomiske resultatene for alle norske nettselskaper. Det er flere kjente svakheter ved dagens inntektsrammemodeller. RME forsøker nå å korrigere for noen av disse gjennom nye tilnærminger for å korrigere for rammevilkår. Vi er positive til at RME arbeider grundig med inntektsreguleringen, og at det har vært etablert en referansegruppe for det aktuelle arbeidet.

Det er krevende å utforme en god inntektsregulering som skal ivareta alle relevante forhold, og dermed gi nettselskapene riktige og rettferdige inntektsrammer. Endringen av kostnadsnormen har ingenting å si for bransjen som helhet. Den nye måten å beregne på har derimot store konsekvenser for enkelte nettselskaper. Det er for øvrig verdt å merke seg at for Norges desiderte største nettselskap, Elvia, er endringen på 0,00%.

Prinsipielt er det fornuftig at selskaper som drifter nettet der vinden åpenbart er sterkere og det er hissige snøstormer for å ha et høyere kostnadsnivå enn andre. Men vi mener at RME i sitt forslag til endring har sett seg blind på statistikken og ikke sjekket rimeligheten av resultatene. I tillegg er den overordnede statistiske utsagnskraften dårlig, i henhold til vår eksterne gjennomgang av modellen med fagpersoner med doktorgrad i nettverksanalyse.

Den statistiske utsagnskraften til modellen er dårlig. Vi henviser til vedlagte rapport utarbeidet av Dr. Jonathan Bourne i Little Bear Consulting. Å øke betydningen av den ved og øke vektingen fra 60- 40 til 70- 30 er uklokt.

Forslaget er sendt ut på høring, må forberedes vesentlig før det kan innføres.

Innspill til RME fra Elvenett