Informasjon til våre leverandører og samarbeidspartnere

Øvre Eiker Nett AS har gjennomført et navneskifte pr 1.januar 2022 til nytt navn Elvenett AS.

Informasjon til våre leverandører og samarbeidspartnere

Øvre Eiker Nett AS har gjennomført et navneskifte pr 1.januar 2022 til nytt navn Elvenett AS. Bakgrunnen for navneskiftet er myndighetenes krav om at nettselskaper ikke kan ha samme navn og profilering som øvrige virksomheter. Det medfører ingen endring i leverandørforholdet.

Organisasjonsnummeret 979 497 482 er det samme. Tilsvarende gjelder også for adressen:

Telefon: 32 25 14 22 (07.30-15.00 på virkedager)

Besøksadresse: Skotselvveien 29, 3302 Hokksund

Postadresse: Postboks 154, 3301 Hokksund

 

Inngående fakturaer - rutiner

Vi ønsker primært å motta inngående fakturaer som EHF. Om det ikke mulig sendes fakturaene til:

okonomi@oeenergi.no med vedlagt pdf dokument (ikke fil/link).

Vær nøye med å påføre bestillers navn og eventuelt kontraktsnummer dersom det foreligger. Vi minner samtidig om at vi har 30 dager betalingsfrist med mindre ikke annet er avtalt.

Vi ser med dette frem til et fortsatt godt samarbeid i tiden som kommer.

 

Med vennlig hilsen Elvenett AS