banner

Ikke bruk skjøteledning til varmeovner, vaskemaskin og tørketrommel

Råd til hvordan du bruker skjøteledning riktig. Skjøteledninger er praktiske, men kun til midlertidig og begrenset bruk.

Skjøteledninger er praktiske, men kun til midlertidig og begrenset bruk. Sørg for at skjøteledningen er hel og fri for skader før du tar den i bruk. Sprø og misfargede skjøteledninger skal kastes. Unngå å trekke skjøteledninger fra rom til rom, eller fra huset og ut i hagen da ledningen lett kan komme i klem og bli skadet. Bruk skjøteledning som er passe lang for formålet den skal brukes til. Unngå å kople flere skjøteledninger etter hverandre. Hvis du bruker en skjøtledningstrommel, sørg for å trekke ut hele ledningen selv om du bare trenger en liten del av den. Ledninger som ligger kveilet i mange "runder" kan gjøre ledningen varm og øke faren for brann. Unngå også støvsamlede ledningsklaser bak sofaer og andre møbler. Støvlag øker temperaturen i ledningen og i kontakten.

Les mer her: Riktig bruk av skjøteledning