banner

Godkjent elektriker

Alle bedrifter som skal utføre arbeid på elektrisk anlegg i Norge skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret. Det er din plikt å sjekke. Det er ulovlig for virksomheter å utføre elektrisk arbeid uten å være registrert.

Elektrisk materiell skal kun installeres av registrerte elvirksomheter. Noe annet bryter forskriftene og er ulovlig. Bygging av elektrisk anlegg er strengt regulert gjennom lover, forskrifter og normer. Benytt deg derfor av elektrikerens kompetanse. Det kan redde både ditt og din families liv. Se Lovdata

Elvirksomheten kan først lovlig tilby og utføre arbeid knyttet til elektrisk anlegg og elektrisk utstyr når den er registrert i Elvirksomhetregisteret, og har status "aktiv" der.

Personer med fagbrev i elektrikerfaget, og som har 3 års relevant praksis, kan arbeide lovlig på sitt eget elektriske anlegg i bolig.

Les mer her:

sikkerhverdag.no

dsb.no