banner

Endring i eFaktura til private

1. desember 2021 innførte alle banker i Norge eFaktura 2.0 som nå er den nye nasjonale standarden for eFaktura.

Faktura sendes til den som er registrert som kunde

efaktura knyttes nå til juridisk eier av strømkontrakten via personnummer. Det vil si juridisk eier av
strømavtalen vil nå motta faktura i nettbanken heretter, uavhengig av hvem som fikk den tidligere. Om det er en annen
som betaler strømregningen enn den som er kunde hos oss, vil du kunne oppleve en endring. Det er fortsatt mulig å
betale på vegne av andre hvis man benytter Avtalegiro, papirfaktura eller e-postfaktura.

Inntil i dag har vi kunnet sende eFakturakrav til annen betaler, selv om det er kunde som er juridiske ansvarlig for at
strømregningen blir betalt. Denne praksisen vil nå opphøre med omleggingen i bankvesenet. Vi beklager at dette kan
oppleves som dårlig kundeservice, men vi i Elvenett har ingen annen mulighet enn å følge de til enhver tid gjeldende
nasjonale regler og rutiner for fakturering.

Klikk her og les mer