banner

Øvre Eiker Nett bisto Midtkraft Nett

Mannskaper fra Øvre Eiker Nett bisto Midtkraft Nett.

Mannskaper fra Øvre Eiker Nett bisto Midtkraft Nett i det omfattende arbeidet med høyspentnettet i Modum og Sigdal etter orkanen som herjet forrige fredag. Sammen gjorde de en kjempejobb for å få strømmen tilbake til kundene så raskt som mulig.

https://fb.watch/9wfrYVAakT/